4_5778132375049341117

  • 04 Dec 2021 | 09:58:46


Tumelo

Ingane ka Thoko wase Dikule obefunda e Ponego intombi empofu nemidwebo eminye ivalwe ngodaka nedwebe ngepeni kodwa ke esandleni siyamuhluza uma umazi VANGILE HLATSHWAYO

04 Dec 2021 | 10:25:45